Васил Левски

„Аз, Васил Лъвский в Карлово роден“ – историята на автобиографията на Левски

Васил Левски оставя автобиография в стихотворна форма. Нейният текст е недовършен или е съхранен в непълен вид. В нея Левски споменава участието си в първата Българска легия в Белград ( март-април 1862– Васил Кунчев напуска Карлово и заминава за Белград, където се включва в Първата българска легия, там получава прозвището си Левски ), пребиваването си във Влашко (есен-зима 1862 – в края на зимата напуска Сърбия и се озовава във Влашко) и участието си в четата на Панайот Хитов (28 април 1867 – Левски преминава с четата на Панайот Хитов в българските земи като знаменосец).

Погрешка в някои източници се посочва, че стихотворението е било записано от Левски в неговото тефтерче. Автобиографията му не присъства там, на страници 33-39 Левски си е записал части от „На прощаване“ от Ботев.

Оригиналът на автобиографията се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Български исторически архив. Текстът е без подпис и дата. Неговото авторство се определя от началото на самия текст – „Аз, Васил Лъвский в Карлово роден“.

Въз основа на описаните в текста биографични моменти, историци отнасят текста към края на 1867 г. или в началото на 1868 г. – след участието му в четата на Панайот Хитов. Това датиране фигурира в сайта на Национален музей „Васил Левски“, както и в популярното издание „Васил Левски. Документално наследство“ от 1973 г. В книгата си „Без сън, без покой“ (издадена през 1986 г.) Жечко Попов отпраща написването на автобиографията към 1871 г., като базира заключението си на сравнение на текста с други писма на Левски в начина на изписване на буквите. Според Попов е оцелял само първият лист от автобиографията на Левски и въз основа на описаните събития там по инерция текстът се датира към 1867 г. Акад. Петър Динеков смята, че автобиографичното стихотворение на Левски е написано под влияние на Ботевото стихотворение „На прощаване в 1868 г.“.

Ето и самия текст на автобиографията на Левски:

Аз, Васил Лъвский в Карлово роден,
от българска майка юнак аз роден,
не щях да съм турски и никакъв роб,
същото да гледам и на милият си род.
В Сърбия ходих и по Влашко скитах;
от нийде помощ за наша свобода.
Станах [и] отидох в Стара планина,
с вярна дружина, с Панайот войвода,
юнаци народни – техен аз байрактар;
За година време всичко разгледах,
което не знаех – войвода[та] аз питах,
главни друмища и тънки пътеки –
се ги бележа – занапред нам леки…
Хубава гора, студена е и вода;
за наши жени и дребни деца…
Докат[о] аз проходих в Стара планина,
турци-поганци мен угадиха:
тежка потеря тий се вдигнаха,
кат скакалци по гора тръгнаха
и [в]сичко Карлово обиколиха,
и по улици стража поставиха;
дано мен жив уловяха
или бар главата ми сдобиеха,
гламави турци, мръсни агарянци…
От планини слизах, за Карлово отивах
с Тюрюмето Иван аз да се видех,
сам-самниничек, обкичен, обръжен:
с пушка белгийка и чиф[т] пищови
и остра сабя на мен блещяха…
През две, през три стражи си минах,
на четвъртата мене съзряха:
потеглих, пушка извадих и сабя,
ниски ми дувар гръдобран беше,
страхопъзли турци веднаг[а] се пръснаха
от самичeк аз, щом ме видяха.
В зора то беше – в Карлово не влязох,
на кърът оста[на]х в зелени мамули;
кога бе вечер, промъкнах се аз
с работници хора, заедно и аз.
Няма Тюрюмето, уловен той беше
с още един другар – Тинко Пулев беше
в[ъв] Видин запрени за три години,
тяхната съдба – в друго уловени;
нашите писма други посрещал;
всичко подробно все той разправял.
Станах да си ида пак при дружина,
дал бях й дума кой ден ще стигна;
ден и нощ вървях, едни цървули скъсах,
за да стигна само, както си казах.
Дадох и лозинка: сечено дърво.
Кат[о] додох на място, няма ги тамо.
Засвирих с тръба, екна ми гора,
никакъв отзив от моя дружина,
повторих с тръба, овчар се обади:
„Доб[ъ]р ден, юначе“, тихом ми обади.
Да не бъдеш ти Лъвский байрактар,
с Панайот войвода, негов ти другар?“
Отговорих аз на старият овчар:
„Отде ти знаеш за Лъвский байрактар?“
„Виждам те, синко, на него приличаш,
като ми е казал същий войвода,
ако те видя, да ти обадя,
как не са тука, а при Царска мандра.
Видиш [ли] овчар[и]те? Там са наблизо.
Под тях, отдолу, малко по-ниско,
потеря има, да свириш, недей;
тебдил тий ходят с юрушки дре[х]и.“
То бе заран рано и с пушка на рамо
за един–два часа стигнах ази тамо,
посрещна ме стража – един наш другар:
„Добре дошъл – рече – Лъвский, наш байрактар!“
Ето и дружин[а]та с Панайот войвода,
всички ми се радват и „добре дошъл“ ми казват…

Стихотворната автобиография на Левски се публикува по текста от „Васил Левски. Документално наследство“, София, Наука и изкуство, 1973, с. 56-58. За детайли от биографията на Левски е използвана информация от Национален музей „Васил Левски“ и Общобългарски комитет „Васил Левски“.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Единственото важно условие е споделеното да бъде Ваш личен спомен от миналото. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“ и „Сторник“.
Обесването на Васил Левски. Литография от 1883 г. Споделена от историка Петър Величков в Pinterest. Източник: Неуточнен

Защо Левски е обесен на 18 февруари, а не на 19 февруари (по нов стил)

Историческата неточност в датата на почитане на гибелта на Апостола на свободата Васил Левски продължава с десетилетия. В момента желанието да се спази историческата истина, от една страна, и инерцията от утвърдилата се дата за почитане, от друга страна, доведе до различното отбелязване на годишнината – на 18 или на 19 февруари.

Васил Левски. Фотография. Източник: НБКМ-БИА, Сбирка „Портрети и снимки“. Сигнатура: НБКМ-БИА С І 4826

Реалната дата, на която Васил Левски е обесен през 1873 г., е 6 февруари. Това е видно и от литография, издадена през 1883 г.:

Обесването на Васил Левски. Литография от 1883 г. Споделена от историка Петър Величков в Pinterest. Източник: Неуточнен

По т.нар. нов стил 6 февруари е 18 февруари. Ето и как се е стигнало до тази грешка. През 1916 г. България преминава от Юлианския към Григорианския календар. Заради смяната на календара в България 31 март 1916 г. е последван от 14 април. Преминаването от един календар към друг налага и преизчисляване на датите за миналите исторически събития. Така историческите събития преди 1916 г. се „сдобиват“ с две дати – „стар стил“ се наричат датите по стария Юлиански календар, а „нов стил“ – датите по новия Григориански календар, валиден и до ден днешен. Преизчисляването обаче е различно за датите от 19 век и за датите от 1900 до 1916 г. За събитията в България след 1 март 1900 г. се прави поправка в датите от 13 дни – добавят се 13 дни към датата по Юлианския календар (т.нар. стар стил), за да се получи датата по Григорианския календар (т.нар. нов стил). За историческите събития, случили се между 1 март 1800 г. и 28 февруари 1900 г., към датите от Юлианския календар се прибавят 12 дни, за да се преизчислят по новия Григориански календар. Понякога обаче грешно се добавят 13 дни и за датите от 19 век.

Ето и някои примери с популярни дати от българската национална история:

Рождената дата на Васил Левски (6 юли 1837 г. по стар стил) се отбелязва правилно като 18 юли по нов стил.

За разлика от нея, обесването на Левски, 6 февруари 1873 г. по стар стил, понякога се отбелязва грешно като 19 февруари. Всъщност датата 6 февруари от Юлианския календар (стар стил) отговаря на 18 февруари от Григорианския календар (нов стил): 6 февруари 1873 по стар стил +12 = 18 февруари 1873 г. по нов стил).

Санстефанският мирен договор е подписан на 19 февруари 1878 г. по стар стил. Днес ние празнуваме Националния празник на България и подписването на Санстефанския мирен договор по нов стил – на 3 март.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия се случва на 6 септември 1885 г. Ние празнуваме Съединението по стар стил. По нов стил датата е 18 септември.

Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември 1908 г. по стар стил, както се празнува и досега. Датата по нов стил обаче е 5 октомври.

По темата с преминаването от Юлиански към Григориански календар може да прочетете две статии от Уикипедия: Приемане на григорианския календар; Стар и нов стил.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Единственото важно условие е споделеното да бъде Ваш личен спомен от миналото. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“ и „Сторник“.
Ротонда "Св. Георги" в София. Снимка: Stornik

В един ден от годината кръвта на св. Георги Софийски Нови капе от Ротондата

Свети мъченик Георги Нови Софийски загинал на 11 февруари 1515 г. в София. Именно на този ден в календара го почита и православната църква. Градът на мъченическата му смърт останал и в името му. Георги е роден през 1497 г. в Кратово – град в североизточната част на днешна Република Северна Македония, на около 160-180 км от София по днешните пътища. Георги умира само на 18-годишна възраст. За него житиеписецът му Поп Пейо казва:

Този свети мъченик беше тогава на 18 години, тънък и висок на ръст, с продълговато лице, възрус, с вежди, издигнати и гъсти, нос гърбав, пръсти на ръцете тънки и дълги. Беше смирен по нрав, мълчалив и кротък, и украсен с всякакви добродетелни дела. Всички изпреварваше с поклона си и всеки свой познат наричаше „господин“. Никога не се смееше неразумно, нито пък излезе някога скверна дума из устата му, нито се похвали с нещо, нито завидя някому за нещо.

Икона на св. Георги Софийски Нови. Източник: pravoslavieto.com, липсват данни за иконата

Още в Кратово Георги се изучава на златарски занаят. След смъртта на родителите си се заселва в София и живее в дома на свещеника Пейо, който по-късно написва житието му. Там пише: “ След като остана сирак по баща и понеже беше толкова красив в разцвета на младостта си, че нямаше друг подобен на него по хубост в оня град, уплаши се да не го вземат насила и да го въведат в двореца на турския султан, затова остави родния си град и дойде в Сердика (София), където живееше в двора на един от градските свещеници, като придобиваше добродетел след добродетел!“. Мъченическата му история започва с желанието на местните турци от София да го накарат да приеме исляма, но Георги отказва. Тогава той е заловен и изправен пред турски съд, където отново защитава християнската си вяра. Поп Пейо предава полемиката за вярата с турския съдия и обричането на смърт на Георги като евангелската сцена на Христос с Пилат Понтийски. Софийският съдия не открива вина у Георги, но множеството иска смърт чрез изгаряне:

Съдията като видя, че няма да успее, а само по-голям смут се получава, рече на блажения:
– Признай, Георги, което свидетелстват против тебе тия!
А той рече:
– Каквото казах, казах! Няма да намериш лъжа в устата ми!
Тогава съдията рече:
– Аз ще вярвам повече на множеството, нежели на тебе единия! И понеже не се отричаш от Христос, ти заслужаваш смърт!
А на агарянския народ, който гледаше към него рече:
– Неговият грях нека бъде върху вас и върху душите ви! Правете с него каквото щете!

(„Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече: невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете.“, Матей 27:24).

Турците палят голяма клада и бутат в нея Георги. Три пъти го вадят от огъня, за да го увещават: „Послушай ни, отречи се от Христа днес пред нас и изпълни волята ни! Даровете, които ти обещаваме, ще ти ги дадем всичките. А после, ако ти е угодно да живееш с нас по нашия закон, ще останеш. Ако ли не, султановата земя е широка, пък има и много други царства ­ иди с мир където искаш, и изпълни волята си! Сега само пощади своята младост и не погубвай себе си безумно! „. Но Георги отказва. Когато огънят прогорява връзките на ръцете му, Георги се прекръства и извиква с глас своите последни думи: „Господи Иисусе Христе, в Твои ръце предавам духа си!“. Това са и последните думи на Исус според евангелиста Лука: „Иисус, като извика с висок глас, рече: Отче! в Твоите ръце предавам духа Си.“ (Лука 23:46). Георги обаче не издъхва от огъня на кладата. Поп Пейо пише в житието му:

Като чуха това [последните думи на Георги] мъчителите, един от тях взе голямо дърво, удари светеца по главата и той предаде на Бога духа си на 11 февруари, 12 часа през деня, Месопустна неделя, 1515 година, третата година от царуването на турския султан Селим, при Софийския Митрополит Панкратий.

Местните християни молят да получат тялото на Георги и да го погребат. Съдията разрешава, но събралото се множество не отстъпва и продължава да подклажда огъня, за да го изгори напълно. Но светецът остава цял и невредим. Множеството решава: „Този поп очаква да вземе тялото и да го прослави като свято. Но ние нека да го горим до сутринта и ако не изгори, да го отнесем и да го хвърлим в някой тъмен ров!“

В полунощ всички вече спят. Местен християнин взема тялото на светеца от огъня, слага го във вретище (голяма торба, чувал, наметало от калчищен плат) и го отнася при градски свещеник на име Йоан. „Иоан с радост го взе, постави го на рамо и го отнесе в своята църква,“ пише поп Пейо. На сутринта софийските свещеници се чудят дали да го погребат тайно или тържествено. Решават да се допитат отново до турския съдия. Отива при съдията един от свещениците и му казва: „Знай, о, съдия, че като станах тази сутрин и като влязох по обичая си в църквата, ето че посред църквата намерих Георги! Какво заповядваш да правя с него сега?“ Съдията остава почуден: „Да знаете, че е свят. Защото ми разказаха ония, които тази нощ го гориха: „Всички ние седяхме и трупахме дърва върху му, когато внезапно стана невидим.“ И дава разрешение мъченическото тяло да бъде погребано тържествено:

…и се събра всичкият клир с митрополит Панкратий и с християните, и погребаха с подобаващи песни светото тяло на мъченика в църквата „Света великомъченица Марина“, която тогава беше митрополитска катедрала.

Църквата „Св. Марина“ се е намирала в сегашния двор на Софийската Митрополия на централната столична улица „Калоян“ 7. В „Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград“ Стефан Герлах пише за престоя си в София през 1578 г.: „Главната му черква [на софийския митрополит] е „Св. Марина“, засводена и цялата изрисувана, иконите са подновени. При вратата на олтара в един ковчег лежи тялото на Св. Стефан, който е бил български цар и трябвало да стане монах. Ръцете му са открити, но лицето и останалата част от тялото са покрити. На гърдите му е поставена паничка, в която хората, които го гледат, оставят аспри. До нея гори свещ. В тази черква има българско училище.“ Герлах има предвид мощите на сръбския крал Стефан Милутин, които след това се съхраняват в църквата „Света Неделя“ (носила по тази причина и името „Св. Крал“). Според Константин Иречек „Св. Марина“ била срината от земетресение. Най-вероятно става дума за силното земетресение от 1585 г., защото църквата повече не се споменава в историческите извори.

Поп Пейо разказва, че мощите на св. Георги Софийски Нови са били изнасяни през църквата „Св. Марина“ за поклонение:

…светецът се яви насън на един от клириците в тази църква, като заповяда да изнесат тялото му от земята ­ и това не веднъж, а много пъти. Той съобщи това на свещениците. Така бяха изнесени мощите му от гроба и положени в храма и неизречено раздаваха божествени благоволения на всички пристъпващи с вяра за слава Божия.

Още през първата половина на 16 век мощите на Георги Софийски Нови са били извадени от гроба, поставени в ковчег и пренасяни в градските църкви. През 1578 г. Стефан Герлах казва, че в София имало 12 църкви. Според Ат. Иширков и Е. Спространов в началото на 20 век сандъче с мощите на св. Георги Софийски Нови се е пазело в църквата „Св. Георги“ (Ротондата – единствената запазена до покрив постройка в София от римската епоха). В църквата се служело само в деня на св. Георги Нови – 11 февруари и 26 май. Втората дата обаче не е свързана със св. Георги Софийски Нови, а с друг от софийските светци – Георги Най-нови Софийски. В Кремиковския манастир също се е пазела мощехранителница с мощи на св. Георги Нови, изработена през 1593 г. със средствата на Теофана от с. Кремиковци, по-късно обновена от софийския златар Христо Димитров. Спространов разказва, че на деня, в който се празнува св. Георги Нови, хората вярвали, че кръвта на светеца излиза по стените на църквата „Св. Георги“ и по улици около Кафене баши („Солунска“), през която го водели, за да го изгорят. От червеникавата пръст софиянки събирали за здраве. Днес мощите на свети Георги Софийски Нови са в неизвестност, само една малка част от тях се съхранява в Драгалевския манастир “Св. Богородица” край София.

Източници: pravoslavieto.com, Софийска Света Митрополия, pravoslavie.bg

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Чуминден. Източник: Стародумци. Изображение: Фреска на Чумата, вързана от свети Харалампий от църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Тресонче, днес в Северна Македония. Автор: Дичо Зограф, български иконописец от 19 век, източник: Wikipedia

Чуминден – чумата ходи с тефтер и по списък мори хората

На 10 февруари православната църква отбелязва св. свещеномъченик Харалампий Чудотворец, а според народните вярвания празникът се нарича Чуминден. Св. Харалампий се тачи като целител и пазител на здравето от всички болести. Денят се чества и като празник на пчеларите.

Според църковното предание св. Харалампий живял през II век в Магнезия, Мала Азия, където е влиятелен епископ. На почти 100-годишна възраст римският император Септимий Север го подлага на 13-годишни мъки, но той е непоколебим, а вярата му лекува всички рани. Преди да издъхне, мъченикът моли Господ да даде телесно здраве и душевно спасение на всички човеци.

Народът почита св. Харалампий като целител и пазител на здравето от всички болести. Смята се, че той пази хората от чумата и в иконописта често е зографисан как я държи затворена в стъкленица. Затова в народния календар денят на св. Харалампий се нарича още Чуминден и се смята за край на зимните празници – на Атанасовден, 18 януари, св. Атанас вече е тръгнал за лято. От този ден може да се обработва земята, защото тя се затопля.

В народната представа чумата е стара, грозна, рошава, зла жена, която ходи с тефтер и по списъка в него мори хората. Понякога тя води със себе си малко мръсно дете. За да се омилостиви или улиса и да забрави за какво е тръгнала, при епидемии на края на селото се оставя питка с мед, шише вино, сапун, нова кърпа, гребен и вода – да измие себе си и детето, да се вчеше, да хапне сладка пита, и да отмине селото, без да причинява смърт. Св. Харалампий хваща и оковава чумата, затова празникът му е много уважаван.

Фреска на Чумата, вързана от свети Харалампий от църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Тресонче, днес в Северна Македония. Автор: Дичо Зограф, български иконописец от 19 век. Източник: Wikipedia

Поверието гласи, че за да се предпазят от болести, на този ден сутрин рано се премитат къщата и двора, след което се готвят гозбите. Не се върши никаква домашна работа, да не се разсърди светецът и да пусне болестите. Жените месят обреден хляб и носят мед в църквата да бъде осветен на специална литургия. С този мед се маже питата, чупи се за здраве и се раздава на домашните и съседите. Осветеният мед се пази като лекарство срещу шарка и други болести до следващата година.

Бележка на редакцията: Колажът е публикуван в „Стародумци“. Изображение: Фреска на Чумата, вързана от свети Харалампий, от църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Тресонче, днес в Северна Македония, автор: Дичо Зограф, български иконописец от 19 век, източник: Wikipedia . В статията е използвана информация от Етнографски музей на открито „Етър“.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума и свързан с нея народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Единственото важно условие е споделеното да бъде Ваш личен спомен от миналото. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“ и „Сторник“.
Караконджул. Източник: Сторник, Стародумци

Бабите едно време ни плашеха с караконджули

Читатели на „Сторник“ споделиха истории от цялата страна как едно време бабите им са ги плашели с караконджули и таласъми или пък какви опасни създания са бродели нощем навън. Повод за това стана статията в „Сторник“ със спомена на Маргарита Стоянова за караконджерите, разказан й от нейната баба Янка Георгиева Саева (1899-1983) от Белица. В тази статия обобщаваме какво ни споделиха още читателите на „Сторник“. Може да прочетете отново спомена на Маргарита Стоянова тук: Поверие от Белица за караконджеровите вечери

Веселина Векова: За „Бялата риза“ от Летница

И в моето градче Летница се разказваха страховити истории за „Бялата риза“. Не знам кого хората наричаха така – дали призрак, караконджул или таласъм , но големи страхове беряхме като деца, а и по-големи даже.

Все се носеха слухове как еди-кой си видял на двора си Бяла риза, друг пък на улицата или на покрива на къщата си. Описваха я като къса мъжка риза с дълги ръкави, надолу под нея нямало нищо, било празно, чернеело се. Явявала се на много хора през нощта.

Една нощ един мъж излязъл навън по малка нужда и видял до дувара бяла риза. Глътнал си езика от страх, започнал да отстъпва назад. В това време бялата риза взела да бяга и да се катери по дувара, съборила няколко цигли. Събудено от шума, кучето на стопанина се разлаяло и се нахвърлило върху бялата риза. Съборило я на земята и започнало да я ръфа. Ризата взела да охка, а стопанинът добил кураж, доближил до ризата и видял най-големия крадец на града. Взел една сопа и яко го наложил. Вдигнала се голяма патардия.

И след този случай пак ни беше страх от Бялата риза и не смеехме много да закъсняваме вечер. Има още страховити истории по моя край, но за тях друг път.

Караконджул. Източник: „Стародумци“

Веселина Векова: Легенда за скалите „Тодорини кукли“

На 10 километра югозападно от Вършец и на 6 км от прохода Петрохан се намират скалите „Тодорини кукли“. Легендата разказва, че по тези места е живяла мома Тодора. Била много силна и безстрашна. Пред своите дружки тя казала, че сама посред нощ ще се изкачи на скалите и който момък я последва ще се омъжи за него. Никой от ергените не посмял да тръгне след Тодора и тя отишла сама. Когато стигнала най-високата част на скалите, понечила да забие хурката си, но пробола с нея полите си, изплашила се, защото си помислила, че зъл дух я е хванал и полетяла в пропастта. На другия ден хората намерили момата мъртва и оттогава нарекли на нейно име скалата „Тодорини кукли“.

Как бабите плашеха децата едно време

Николай Кринков: Една моя прапрабаба някога си решила, че много иска да види караконджулите, с които ги плашели, че обикалят нощно време из селото. Излизала сама посред нощ, но уви нямало нищо. Тогава й хрумнало да създаде малко напрежение у съселяните. Една нощ взела една газена тенекия и започнала да удря с все сила, обикаляйки из селото… Дълго време е била тема на разговор.

Катя Божилова: И аз като малка съм плашена с таласъми и караконджули. Къщата на баба беше до река и от градината по стълби се слизаше дотам. До нас беше и мостът на реката. И за да не ходим там, непрекъснато ни се повтаряше, че под моста има таласъми и караконджули. Ама ние периодически ходехме там с братовчедите да ги видим, ако са дошли, и винаги бяхме много разочаровани.

Иля Златанов: Когато от подземния свят изпълзят злите сили

В по-ново време караконджулът се използва главно като плашило за децата. Но в образа му се крият древни митологични представи. Според традиционните поверия в края на старата година „земята става на решето“ и от подземния свят изпълзяват злите сили. Те остават горе само 12 дена, но гледат да причинят зло.
Подобни образи имат и другите балкански народи. Турският караконджолос язди хора, като с преправен глас ги подмамва и ги извежда извън селото. При гърците киликандзери стават хората, родени през мръсните дни, защото са заченати на Благовещение. Когато са на земята, те живеят в пещери и воденици. Имат зверски облик: кривокраки, космати, имат проточени ръце с дълги нокти и големи зъби. Срещу караконджули, които са сили на мрака, пази огънят.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова или селищна история, песен, легенда, рецепта или спомен от миналото в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума, народен обичай, легенда, песен, рецепта – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Единственото важно условие е споделеното да бъде Ваш личен спомен от миналото. Ако искате да споделите история за вашия род или селище, за историческо събитие, личност или място – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“ и „Сторник“.
Църквата "Св. Архангел Михаил" в село Горна Росица, община Севлиево, построена 1885 г. Снимка: Васи Маринова-Късева

Чували ли сте за празниците Честни вериги и Петрово въже?

Иванка Иванова Маринова разказва за два зимни празника в севлиевското село Горна Росица – Честни вериги и Петрово въже. Записът е направен на 18.06.1998 г. от 15-годишния Момчил Цонев, създател на Сторник. 90-годишната тогава баба Иванка Маринова е един от най-големите разказвачи на стари обичаи от Горна Росица, които е записал Момчил Цонев.

Иванка Маринова (6 ноем. 1908 – 26 септ. 2008), село Горна Росица, община Севлиево. Снимка: Момчил Цонев

Едно време в севлиевското село Горна Росица на 16 януари се празнували Честни вериги – празник против изкълчване на добитъка. Не се работело – занаятчиите спирали работа, земеделците не впрягали добитъка.

На 17 януари се отбелязвало Петрово въже – празник против обесване. Не се работело с въжета – да стягаш, да връзваш нещо.

Бележка на редакцията на „Сторник“ – в научната литература откриваме, че празникът на 16 януари носи различни регионални названия – Южници – Верижници, Вериги на Апостол Петър, Петрово въже, Петрови вериги, Свети вериги, Чесни вериги. В спомена, записан от Иванка Маринова, Честни вериги и Петрово въже са два различни празника на две съседни дати. Редакцията на „Сторник“ очаква коментари, разкази или становища от учени по темата на електронна поща info@stornik.org или във Фейсбук страницата Сторник и Фейсбук групата Имало едно време в България.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова история или спомен в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите родова или селищна история, обичай или личен спомен – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“ и „Сторник“.
Христо Ботев. Източник на снимката: bnr.bg

Дума на деня: Свинѐц

Българският поет, публицист и революционер Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. по нов стил (реално рождената му дата е на Рождество Христово, 25 декември 1847 г., по т.нар. стар стил). Бил е учител и журналист. Живее в емиграция във Влашко, днешна Румъния. Издавал е вестниците „Дума на българските емигранти“, „Будилник“, „Знаме“, „Нова България“. Участва в редактирането на Каравеловите вестници „Свобода“ и „Независимост“. Оставя ни само 20 стихотворения и една издадена стихосбирка – през 1875 г. съвместно със Стефан Стамболов издават „Песни и стихотворения“. Предводител е на чета по време на Априлското въстание. Умира едва на 28-годишна възраст.

Ето и стихотворението му „Борба“, в което Ботев употребява думата “ свинѐц“:

В тъги, в неволи, младост минува,
кръвта се ядно в жили вълнува,
погледът мрачен, умът не види
добро ли, зло ли насреща иде…
На душа лежат спомени тежки,
злобна ги памет често повтаря,
в гърди ни любов, ни капка вяра,
нито надежда от сън мъртвешки
да можеш свестен човек събуди!
Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита:
„Богат е“, казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи,
сироти колко той е ограбил
и пред олтарят бога измамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
И на обществен тоя мъчител
и поп, и черква с вяра слугуват;
нему се кланя дивак учител,
и с вестникарин зайдно мъдруват,
че страх от бога било начало
на сяка мъдрост… Туй е казало
стадо от вълци във овчи кожи,
камък основен за да положи
на лъжи святи, а ум човешки
да скове навек в окови тежки!
Соломон, тоя тиран развратен,
отдавна в раят нейде запратен,
със свойте притчи между светците,
казал е глупост между глупците,
и нея светът до днес повтаря –
„Бой се от бога, почитай царя!“
Свещена глупост! Векове цели
разум и совест с нея се борят;
борци са в мъки, в неволи мрели,
но, кажи, що са могли да сторят!
Светът, привикнал хомот да влачи,
тиранство и зло и до днес тачи;
тежка желязна ръка целува,
лъжливи уста слуша със вяра:
мълчи, моли се, кога те бият,
кожата да ти одере звярът
и кръвта да ти змии изпият,
на бога само ти се надявай:
„Боже, помилуй – грешен съм азе“,
думай, моли се и твърдо вярвай –
бог не наказва, когото мрази…
Тъй върви светът! Лъжа и робство
на тая пуста земя царува!
И като залог из род в потомство
ден и нощ – вечно тук преминува.
И в това царство кърваво, грешно,
царство на подлост, разврат и сълзи,
царство на скърби – зло безконечно!
кипи борбата и с стъпки бързи
върви към своят свещен конец…
Ще викнем ние: „Хляб или свинец!“

Думата „свинѐц“ идва от руски и означава куршум. Именно от куршум умира Ботев в сражение във Врачанския Балкан, вечерта на 20 май (1 юни нов стил) 1876 г.

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова история или спомен в „Сторник“?


Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите родова или селищна история, обичай или личен спомен – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Източник: "Стародумци". Снимка: Йордановден в ЕМО "Етър" Габрово

На Йордановден (Водокръще) в село Горна Росица

За празника Йордановден (Богоявление) в севлиевското село Горна Росица разказва Иванка Иванова Маринова. Записът е направен на 18.06.1998 г. от 15-годишния Момчил Цонев, създател на Сторник. 90-годишната тогава баба Иванка Маринова е един от най-големите разказвачи на стари обичаи от Горна Росица, които е записал Момчил Цонев.

Иванка Маринова (6 ноем. 1908 – 26 септ. 2008), село Горна Росица, община Севлиево. Снимка: Момчил Цонев

В Горна Росица празникът се нарича Йордановден или Водокръще. Преди изгрев в църквата се отслужвал водосвет. След него попът и горноросичани отивали на вадата, която преминава през селото. Обичаят се случвал преди изгрев – попът хвърлял във водата кръста и млади мъже скачали във вадата. Който хванел кръста, избирал още 1-2 души, с които тръгвали из селото от къща на къща и пеели песента:

Ой, Йордане, кръщающе се тебе, Господи, троическо яви се поклонение:
Родители бо глас свидетелство ваше тебе, възлюбила го тя сина. Алилуя!
И Дух виде гълъбина, слове се, алилуя,
явлеи се, Христе Боже, мир просвещен, слава тебе.

Бележка на редакцията: Песента, за която баба Иванка разказва, е тропарът на празника на църковнославянски. Споделяме текста на тропара според сайта pravoslavieto.com за сравнение как църковното песнопение е било преобразувано в народното съзнание:

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сина именуя:
и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение:
явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

След хвърлянето на кръста попът ръсел събралите се със светена вода, от която някои си вземали за здраве. Ако останело от водата в менчето на попа, тя се изливала в реката, за да кръсти водата. Сутринта стопаните вземат домашните си икони в чист пешкир и ходели на реката и си миели със стрък босилек.

На именици като Йордан и Йорданка се ходело на гости, поливала им се главата със студена вода за здраве, правело се угощение.

Илюстрация: „Стародумци“. Снимка: Йордановден в ЕМО „Етър“ Габрово

Подкрепете ни да стигнем до повече хора, като харесате страницата ни в социалната мрежа Фейсбук:

Как да публикувате стара дума, обичай, родова история или спомен в „Сторник“?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите родова или селищна история, обичай или личен спомен – присъединете се към Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.
Дрянови късмети за новогодишната баница. Снимка: Момчил Цонев

Новогодишна баница с дрянови късмети

Въпреки многото модерни, „купешки“ късмети в наше време, и до днес в семейството ни правим новогодишната баница с дрянови късмети, както се е правила десетилетия преди това, както и баба ми я правеше. Винаги за Васильовден, Нова година, баба ми правеше домашна баница. Именно в нея слагахме и паричката. Напоследък се появи традиция за паричка и в коледната питка, но поне в нашето семейство такава традиция никога не е имало. Ето как правехме и продължаваме да правим късметите от дряново дърво в нашето семейство в севлиевското село Горна Росица.

Късметите в баницата ни винаги са били от малки дрянови клонки. На 31 декември отрязвам няколко дрянови клонки от дряновото дърво в градината. По това време на годината това дръвче вече има оформени пъпки. Нарязват се няколко малки връхчета от клонките, които имат различен брой и разположение на пъпките. Всяко се нарича на определен късмет – здраве, късмет, плодородие, печалба, пътуване, успех в ученето, успех в работата… За да не се объркат кое дряново късметче какво означава, прерисувам ги на листче. Клонките се слагат между корите на баницата, преди да се опече. Сутринта на 1 януари баницата се опича, реже се по парче на всеки и се гледа кой какъв късмет ще има през годината.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова история или спомен?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите родова или селищна история, обичай, спомен – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.

Награда за най-богато украсена сурвакница - ДГ „Радост” – група „Слънце”, Габрово. Конкурс за сурвакници. Снимка: ЕМО "Етър"

Дума на деня: Сурваки, сурвакница, сурвакари

Сурваки. Снимка: „Стародумци“

Сурваки е, Нова година! Празникът се нарича още Василица, Васильовден, Суроваки, Сурвакден и по нов стил се празнува на 1 януари. Най-известният в цяла България обичай за този ден е сурвакането. Обичаят се изпълнява от деца на възраст от 4-5 до 10-12 години. Те се наричат

сурвакари, сурваскари, сурвачари, сурваци.

Те пожелават здраве и всеобщо благополучие чрез докосването по гърба със сурова клонка. Тази украсена дрянова пръчка се нарича

сурвакница, суровакница, сурвачка, сурва, суровица, василичарка.

Нейната украса е различна. Най-често е свързана с типичния за даден район поминък – нанизи от пуканки и сушени плодове, разноцветни вълнени конци, парички, малки кравайчета и др.

Награда за най-традиционно украсена сурвакница „Стефан Пешев”, Севлиево, група „Здравословно хранене” по проект Твоят час – 3 Г клас. Конкурс за сурвакници. Снимка: ЕМО Етър

Сурвакарите „удрят“ всеки член от семейството със сурвакницата, започвайки от най-възрастния, като изричат специална благословия:

Сурва, сурва година,

весела година!

Едър клас на нива,

голям грозд на лоза,

жълт мамул на леса,

пълна къща с коприна,

червена ябълка в градина,

живо-здраво до година,

до година, до амина!

Сурвакарската благословия е известна като

слава, молитва, блажанка,

представлява вербална магия за здраве и плодородие.

Често биват сурвакани и домашните животни. Сурвакарите получават сушени плодове, орехи, кравайчета, пари или малки подаръци.

Как да публикувате стара дума, обичай, родова история или спомен?

Фейсбук

Ако искате да споделите стара дума – присъединете се към Фейсбук групата „Задруга на Стародумците“. Ако искате да споделите родова или селищна история, обичай, спомен – влезте във Фейсбук групата „Имало едно време в България“.

По електронна поща

Ако не използвате Фейсбук, можете да ни пишете на електронната поща info@stornik.org.

Ще се радваме да станете последователи и на нашите Фейсбук страници – „Стародумци“, „Сторник“, „Нощ на историите“, „Спаси спомен“.