Общи условия на stornik.org

Тези правила и условия уреждат използването от ваша страна на stornik.org и услугите, които предлагаме. С достъпа и използването на нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези правила и условия. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, не трябва да използвате нашия уебсайт.

Интелектуална собственост:

Цялото съдържание и материали на stornik.org, включително, но не само текст, графики, лога, изображения и софтуер, са собственост на stornik.org или неговите лицензодатели и са защитени от международните закони за авторското право и търговските марки. Нямате право да използвате или възпроизвеждате което и да е от съдържанието или материалите на уебсайта без нашето предварително писмено съгласие.

Потребителско съдържание:

Възможно е да можете да изпращате, качвате или публикувате съдържание, като рецензии, коментари или изображения, на stornik.org. Като изпращате или публикувате такова съдържание, вие предоставяте на stornik.org неизключително, безплатно, постоянно, неотменимо и подлежащо на подлицензиране право за използване, копиране, промяна, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни произведения от, разпространяват и показват такова съдържание по целия свят във всякакви медии. Вие заявявате и гарантирате, че имате правото да предоставите такъв лиценз и че съдържанието, което изпращате, не нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна.

Връзки към трети страни:

stornik.org може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и не предполагат одобрение от stornik.org. Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките на тези уебсайтове и ви препоръчваме да прегледате техните правила и условия и политика за поверителност.

Отказ от отговорност:

stornik.org предоставя уебсайта и услугите на принципа „както е“ и „както е наличен“. Ние не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или косвени, по отношение на работата на уебсайта или информацията, съдържанието, материалите или продуктите, включени в уебсайта. Ние няма да носим отговорност за щети от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на уебсайта, включително, но не само, преки, непреки, случайни, наказателни и последващи щети.

Промени в Общите условия:

Можем да променим тези правила и условия по всяко време, със или без предизвестие до вас. Ако продължите да използвате уебсайта след всякакви промени, това означава, че приемате новите правила и условия.

Свържете се с нас:

Ако имате въпроси относно тези правила и условия, моля, свържете се с нас на [имейл адрес].

Последна актуализация: 01.02.2023