МОМЧИЛ ЦОНЕВ

Момчил Цонев е културен мениджър, журналист и писател. През 2019 г. е обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България в класация на „Международната младежка камара“ и е избран в класацията на Дарик радио “40 до 40” млади лидери. Създател е на множество културни инициативи в родния му град Габрово като международния фестивал за улични изкуства 6Fest, първата градска компютърна игра Gabroville, първата градска онлайн енциклопедия Gabrovowiki и др. Сред националните му начинания са “Стародумци” за популяризиране на старите думи в езика ни, „Имало едно време в България“, „Нощ на историите“ и “Добрите българи” за добротворчество.

ДАНИЕЛА ЦОНЕВА

Даниела Цонева е дългогодишен историк и общественик в Габрово. Завършила е Априловската гимназия в родния си град и история във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От 1986 до 2018 г. работи в Исторически музей – Габрово, от 1989 като уредник в отдел „История на българските земи през ХV –ХIХ век”. Автор на книгата “Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката” (2001 г.). Съавтор на историческата поредица “Габрово – живият град” и книгите „Имало едно време в Габрово” (2008, 2009), „Габрово и габровци в старата книжнина. Т. 1. Пътеписи (1662-1878 г.)” (2010), „Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов” (2012). Член на авторски колектив, подготвящ “История на Габровското училище и Национална Априловска гимназия”.

От 4 декември 2002 г. е председател на сдружението Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово (до 2007 г. носи името Общински комитет „Васил Левски“). Автор на повече от 70 изложби с историческа тематика. Организатор и участник в множество научни конференции. Автор на над 200 популярни и 64 научни статии.