Снимки на предците на Димитър Минчев Димитров. Източник: Личен архив

Минковският род от село Ритя, Дряновско

Исторически музей - Дряново представя родови спомени на Димитър Минчев Димитров (бивш директор на музея от 1980 до 1984 г.), които той е предал в институцията. Исторически музей – Дряново е създаден с Решение на Министерски съвет от 23.I.1970 г. Мотиви ...

Кръста (каменната постройка на преден план) в Дряново. Източник: Фонд на Исторически музей - Дряново

На Богоявление в Дряново: дарявали се средства за благотворителност

Исторически музей – Дряново е създаден с Решение на Министерски съвет от 23.I.1970 г. Мотивите за това са, че в района има богато културно-историческо, етнографско и документално наследство с висока значимост за националната ни история и те следва да бъ ...

Коледна картичка. Източник: Исторически музей Дряново

Коледни и новогодишни картички от колекцията на Исторически музей Дряново

Исторически музей – Дряново е създаден с Решение на Министерски съвет от 23.I.1970 г. Мотивите за това са, че в района има богато културно-историческо, етнографско и документално наследство с висока значимост за националната ни история и те следва да бъд ...

Съдебната палата в София в строеж. Архивна снимка на Пенчо Койчев. Източник: koichev.wordpress.com

Арх. Пенчо Койчев: Автобиографията ми

Пенчо Койчев е един от знаковите български архитекти на ХХ век. По негови проекти са изградени Съдебните палати в София и в Русе, мавзолей-костница в Плевен, дворецът в Царска Бистрица, северното разширение на сградата на Народното събрание и др. "Сторн ...