Античен театър Пловдив. Източник: oldplovdiv.bg

Римското наследство в българския език

В резултат на четвъртата македонска война през 146 г. пр.н.е. Македония е завладяна от  Рим, а Гърция попада под властта на македонския префект. Окончателното завладяване на Тракия става през следващото столетие. Така седем века преди идването на славяни ...

Ударение в българския език. Изображение: Сторник

По ударението на думата се познава кой от коя част на България е

Из българските говори разликите в ударението на думите са значителни. Те са много по-големи от разликите в ударението между диалектите на който и да е друг славянски език. Почти всеки диалект има по някоя акцентна особеност. Именно по нея често можем да ...

Каква да бъде българската подобрена клавиатура?

Инициативата „Българска (подобрена) клавиатурна подредба“ е опит за подобрение в държавния стандарт, по който и до днес се изработват българските компютърни клавиатури. Стандартът действа от 1 януари 1978 г. Според инициативата стандартът съдържа несъвър ...

Българска азбука. Изображение: Сторник

Как се ражда българският книжовен език?

"Езикът е диалект с армия и флот" - тази мисъл на учения Макс Вайнрайх идва да подчертае, че език и диалект са доста относителни термини. Тази неопределеност произтича от факта, че това дали един език е книжовен или е диалект зависи от историята и полити ...