Фрагмент от снимка: Родственици на Васил Левски пред паметника му в София, 1895 г. Източник: Национален музей "Васил Левски" - Карлово

Родът на Васил Левски

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

„Сторник“ публикува текст за родословието на Васил Иванов Кунчев – Левски, представен в сайта на Национален музей „Васил Левски“ в Карлово:

Васил Иванов Кунчев – Левски е наследник и представител на стари карловски родове: Караиванови по майчина и Кунчеви по бащина линия. Сред предците на Апостола са много горди и непокорни българи – Драгой, Видул, Кръстил, Върли Гюро, Иван Тахчиев, Генчо, Васил Караиванов.

Дядото на Левски по бащина линия Кунчо, който е бил бояджия, има пет, а по други сведения седем деца, които оставят многобройно потомство.
За родствениците на Васил Левски по майчина линия има повече сведения. За основател на рода се приема Кара Иван Тахчиев, по занятие майстор на чешми и калдъръми. Дядото на Апостола Васил Караиванов отглежда осем деца – четирима сина и четири дъщери, между които е и майката на Левски – Гина.

Майката на Левски Гина Караиванова с внука си Начо Андреев Начев, син на сестрата на Левски Яна. Източник: Национален музей „Васил Левски“ – Карлово

Женитбата на сина на Кунчо Видолов – Иван с дъщерята на Васил Караиванов – Гина сродява двата уважавани рода в Карлово и създава едно дружно семейство. То ражда и отглежда 5 деца: Апостола Васил Левски, неговите двама братя Христо (около 1840 – 1870) и Петър (около 1844 – 1881) и сестрите Яна (около 1835 – 1913) и Мария (около 1847 – 1851).

Родословно дърво на рода на Васил Иванов Кунчев – Левски. Източник: Национален музей „Васил Левски“ – Карлово

Братята на Васил Левски

И двамата братя на Апостола са свободолюбиви и непокорни като него и споделят несретния живот на българските хъшове. Христо Кунчев (около 1840-1870) учи абаджийство, работи в хана на вуйчо си Генчо Караиванов и като панталонджия в Пловдив. Там се сближава с Христо Иванов Големия. Емигрира в Румъния, а после в Сърбия. Не е приет във Втората българска легия по здравословни причини. Работи като абаджия и издържа брат си Васил при тежкото му боледуване. След разпускането на легията отново се отправя за Румъния. Близък приятел е с Христо Ботев, когото свързва с брат си Васил Левски. Покосен е от туберколоза. Умира ненавършил 30 години на 9 април 1870 г. в Букурещ.

Васил Левски (вляво) заедно с брат си Христо Иванов Кунчев (в средата) и Христо Иванов – Големия (вдясно) в Белград през 1868 г. по време на Втората българска легия. Описание на снимката по НБКМ, БИА. Източник: Национален музей „Васил Левски“ – Карлово

По-малкият брат Петър Кунчев (около 1844-1881), буен и непокорен, е готов да жертва живота си за освобождението на поробения народ. Доброволец в четата на Христо Ботев, заловен след разгрома и, той успява да избяга по пътя към конака в София. По-късно постъпва в редиците на българското опълчение. При боевете на Шипка е тежко ранен. Лекуват го в Търново и Харков. Умира от туберкулоза в родния си град през 1881г., три години след като се завръща в освободеното отечество. Заради голямата му прилика с брат му Васил го наричат Петър Левски. Гина Кунчева не дочаква завръщането на Петър след войната. Тя склопва очи в зората на свободата на 27 януари/ 8 февруари 1878 г.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи: