Кольо Коев, майстор в музея на открито "Етър" в Габрово. Снимка: ЕМО Етър

Майстор Кольо Коев – „Кьошелия камък, навсякъде приляга”

"Кольо ако нямаш в къщи, кол ще забиеш на двора и като минеш край него, добър ден, Колчо, ще му викаш“. Често слушахме тази реплика от бай Кольо Коев, един от малкото майстори, останали верни на „Етър“-а от първата му копка почти до края на живота си ...

Станчо Галов, майстор папукчия в музея на открито "Етър" в Габрово. Снимка: ЕМО Етър

Станчо Галов – майсторът папукчия от Етъра

Станчо Галов – много добър майстор, невероятен естет, елегантно облечен, възпитан, внимателен, с чувство за хумор.Станчо Галов е роден през 1899 година в село Тончевци, осмо дете в семейство на беден земеделец. Някои от децата тръгват с дюлгерски чети ...

Иван Изворов, майстор кожухар в музея на открито "Етър" в Габрово. Снимка: ЕМО Етър

Иван Изворов – етърският майстор кожухар

Иван Изворов е роден през 1914 година в село Дебел дял, едно от 5-те деца на семейството. Като всички свои връстници, още от детските си години помага в къщи – с преметната торбичка през рамо, с тояжка в ръка и кучето за другар от зори до залез слънц ...