Къщата на Георги Димитров в центъра на с. Ковачевци, оформена в традиционен за средата - края на XIX в. стил, характерен за тази част на България. Източник: Христиан Даскалов

Битовите условия в с. Ковачевци, Радомирско, след освобождението от турското робство 1877-1878 г. Част 1. Бит

Спомените са написани на ръка през 1955 г. от Димитър Николов, учител от радомирското село Ковачевци, роден на 16 октомври 1880 г. Даскал Димитър е брат на моя прапрадядо Евтим Николов. Техният баща, даскал Никола Петров, който според фамилната исто ...