Град Браила през 19 век, днес в Източна Румъния. Източник: Wikipedia

Вазов: Съдържателите на лавки в Браила бяха все народни хора, тютюнджии българи

Въпреки разпространилата се у нас през последните години дума лафка, правилното изписване на думата за малко магазинче с различни дребни стоки като напитки, закуски, цигарени изделия, вестници е лавка. Думата идва в българския език от руския. Като второ ...

Иван Вазов. Изображение на Вазов: Държавна агенция Архиви

Иван Вазов. Автобиография

През 1920 г. народният поет Иван Вазов пише "Автобиография" по молба на литературно-общественото списание "Обществена обнова", което излиза само в 11 книжки през 1919 и 1920 г. Любопитен е надсловът му: "Списание за обществен живот, литература и изкуство ...

Иван Вазов. Изображение на Вазов: Държавна агенция Архиви

Л. Андрейчин: Иван Вазов — строител на българския книжовен език

Любомир Андрейчин е един от най-големите изследователи на българския език. Автор е на учебници по граматика на българския език, на няколко речника - правописен, тълковен, правоговорен, както и на изследванията "Иван Вазов и българският език", "Из история ...