Снимка: изглед от площад "Света Неделя" в София, 1908 г., източник: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки"

3 април 1879 г. – София е избрана за столица по предложение на Марин Дринов

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

На 3 април (22 март стар стил) 1879 г. Учредителното събрание в средновековната българска столица Търново решава за столица на новото Княжество България да бъде избран град София.

Идеята за избора на София за столица идва от проф. Марин Дринов. Предимството на София е географското й положение. Тя е в центъра на Балканския полуостров и естествен кръстопът на всички пътища, които пресичат региона. София е разположена на най-важния път на Балканите, който свързва Европа с Азия. София заема средищно място в българските земи – за територията, населена от българи, може да се съди от обхвата на Българската Екзархия, учредена със султански ферман през 1870 г., за да бъде църковна организация на българите в Османската империя. С избора на София за столица се създават условия управлението на бъдещето Княжество България, което включва само днешната Северна България и Софийския регион, да полага грижи за съдбата на българите, които остават под властта на Османската империя. Градът има и добра естествена защита срещу евентуални вражески нападения. Градът се намира в обширно поле, което осигурява удобен терен за разширение. Близо до София се намира каменовъглената мина Перник, която веднага след Освобождението започва да доставя лесно и бързо въглища за индустрията, транспорта и отоплението. Това са предимствата, които изтъква проф. Дринов.

„Ние имаме две столици: Търново – историческа и София – правителствена“

Императорският комисар княз Александър Дондуков-Корсаков, който ръководи Временното руско управление в България до юни 1879 г., се вслушва в съветите на проф. Дринов, въпреки че като по-подходящи за столица тогава се смятат Търново или Пловдив. Той успява да убеди институциите в Русия, че направеното предложение е разумно. При обсъждането в Учредителното събрание на Органическия устав (конституцията) дискусията по въпроса за избор на столица е кратък. Драган Цанков слага край на разискванията и заявява: „Ние имаме две столици: Търново – историческа и София – правителствена. Гласуването на 3 април 1879 г. е разгорещено и София е избрана за столица с два гласа преднина.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи: