Нощ на историите за Пловдив, 27 октомври 2022 г. Светлана Василева, музеен педагог в Регионален Етнографски музей - Пловдив. Фотография: Нощ на историите
Нощ на историите за Пловдив, 27 октомври 2022 г. Светлана Василева, музеен педагог в Регионален Етнографски музей - Пловдив. Фотография: Нощ на историите