Нощ на историите за Пловдив, 27 октомври 2022. Снежана Фурнаджиева, председател на Дружеството на пловдивските художници. Фотография: Нощ на историите
Нощ на историите за Пловдив, 27 октомври 2022. Снежана Фурнаджиева, председател на Дружеството на пловдивските художници. Фотография: Нощ на историите