Сурва в село Драгичево, 13 януари 2023 г. Изображение: Сторник/ stornik.org

За село Драгичево, читалище „Пробуда“ и сурвакарската група

За село Драгичево Село Драгичево е разположено на югозападния склон на планината Люлин, във Владайската седловина, на височина 740 метра. Поради околните свлачища и ровини една от четирите махали на селото – Старо село, е изместена към гарата. Поради ...