Паметник на св. св. Кирил и Методий пред Националната библиотека в София. Снимка: Сторник

БАН: Присвояването на Кирило-Методиевото дело е недопустимо изопачаване на истината

Българската академия на науките публикува официално становище срещу твърденията на изложба на Руския културно-информационен център в София. В становището на БАН се заявява: "Опитът да бъде присвоено Кирило-Методиевото дело със странните твърдения, че све ...

Българска азбука. Изображение: Сторник

Как се ражда българският книжовен език?

"Езикът е диалект с армия и флот" - тази мисъл на учения Макс Вайнрайх идва да подчертае, че език и диалект са доста относителни термини. Тази неопределеност произтича от факта, че това дали един език е книжовен или е диалект зависи от историята и полити ...

Снимката е илюстративна. Pixabay

Защо казваме гора, а не лес

В старобългарски език думата гора означава планина. Това значение е запазено в названия като Средна Гора или Загоре – местност отвъд планините. Когато славяните идват на Балканския полуостров, почти цялата територия на страната ни е бил ...