Ударение в българския език. Изображение: Сторник

По ударението на думата се познава кой от коя част на България е

Из българските говори разликите в ударението на думите са значителни. Те са много по-големи от разликите в ударението между диалектите на който и да е друг славянски език. Почти всеки диалект има по някоя акцентна особеност. Именно по нея често можем да ...

Българска азбука. Изображение: Сторник

Как се ражда българският книжовен език?

"Езикът е диалект с армия и флот" - тази мисъл на учения Макс Вайнрайх идва да подчертае, че език и диалект са доста относителни термини. Тази неопределеност произтича от факта, че това дали един език е книжовен или е диалект зависи от историята и полити ...