Дрянови късмети за новогодишната баница. Снимка: Момчил Цонев