Източник: "Стародумци". Снимка: Йордановден в ЕМО "Етър" Габрово