Кръста (каменната постройка на преден план) в Дряново. Източник: Фонд на Исторически музей - Дряново
Кръста (каменната постройка на преден план) в Дряново. Източник: Фонд на Исторически музей - Дряново