Група девойки в народни носии на букурещките българи - католици от селата Попещ и Чопля, днес квартали на румънската столица, преселници от Свищовско в началото на 19 век. Източник: Photo album from Romania of the '40s in the archive, Klosterarchiv Einsiedeln. www.klosterarchiv.ch. Публикувано в българоезичната Фейсбук страница Bulgarian national dress / Българска носия