Изложба "Мъжки времена" за мъжката мода в миналото, Етнографски музей на открито "Етър". Снимка: ЕМО "Етър"