Розови насаждения, началото на ХХ век. Източник: Агенция Държавни архиви, публикувана в Wikipedia