Църквата "Св. Троица" в Банско. Снимка: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки", Сигнатура: НБКМ-БИА С І 17861