Даскалоливница. Колаж от "Стародумци". Снимка: visit.elena.bg