Българска (подобрена) клавиатурна подредба. Източник: bekl.org