Васил Левски (вляво) заедно с брат си Христо Иванов Кунчев (в средата) и Христо Иванов - Големия (вдясно) в Белград през 1868 г. по време на Втората българска легия. Описание на снимката по НБКМ, БИА. Източник: Национален музей "Васил Левски" - Карлово