Мартин Ст. Тодоров. Снимка: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки", сигнатура НБКМ-БИА С А 199, сн. № 39