Мома Хесапчиева, съпруга на Тотю Станчев, с двама от синовете си. Източник: семеен архив на проф. Анастас Тотев