Романите "Нощ" и "Дом" на Камелия Кучер, изд. "Хермес"