Надпис върху една от колоните на чардака на къщата на поп Кою Витанов: „[1]852“. Снимка: Специализиран музей Трявна