Райковата къща в Трявна, строена 1846-1848 г. Снимка: Специализиран музей Трявна