Заглавна страница на ръкописа "Битовите условия в с. Ковачевци, Радомирско, след освобождението от турското робство 1877-1878 г." от Димитър Николов, 1955 г. Съхранява се в семеен архив.