Васил Левски. Фотография. Източник: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки". Сигнатура: НБКМ-БИА С І 4826