Обесването на Васил Левски. Литография от 1883 г. Източник: Неуточнен