Барелеф в Скопие със Сирма войвода и четата ѝ. Източник: Wikipedia