Част от стенопис в Дом на доброто, изобразяващ Дядо Влайчо