Създателите на Студентски дом. Източник: Национален студентски дом