Сградата на Студентски дом през годините. Източник: Национален студентски дом