Концерт на Академичен хор „Георги Димитров“ (днес „Ангел Манолов“), посветен на 20-години „Централен студентски дом на културата“ (1977 г.). Хорът е създаден към Софийския университет и е първата формация с репетиции в Студ. дом през 1933 г. Източник: Национален студентски дом