Активисти на Българския национален студентски съюз, участници в Строителния комитет на БНСС по изграждането на Студентския дом (начело с Васил Г. Янков). Източник: Национален студентски дом