Скица на сградата, построена по проект на архитектите – модернисти Данчов и Белковски. Арх. Станчо Белковски е първият избран ректор на Висшето техническо училище. Източник: Национален студентски дом