Покана за участие в церемонията на 30.05.1931, изпратена от името на Гражданския комитет. Източник: Национален студентски дом