Връчване на юбилейния плакет на Студентския дом на председателя на националната студентска организация - д-р Даниел Парушев. Снимка: Национален студентски дом