Снимка от церемонията по полагане на основния камък на Студентския дом. Източник: Национален студентски дом