На снимката от 1904/1905 г. е прабаба ми Тота Минева Денева с децата си. Родена е в с. Цвятковци през 1860 г., женена в с. Боженци за Деню Лазаров Колев, от когото има 12 деца. Дядо ми - свещ. Стефан Денев Лазаров със светското име Цанко е дванадесетият и е най-малкият и на тази снимка. Баба Тота, която е роднина на Пенчо Семов, умира на 3 ноември 1945 г. на 83 години. Източник: семеен архив, Румяна Марокова-Косева