Пикник на фамилията на свещ. Стефан Денев Лазаров в с. Боженци през 1933/1934 г. Източник: семеен архив, Румяна Марокова-Косева