Свещ. Стефан Денев Лазаров при Паметника на свободата на Шипка, втората половина на 1930-те. Източник: семеен архив, Румяна Марокова-Косева