Цанко (Стефан) Лазаров (най-вдясно) от времето, когато е в курса за свещеници в Черепишкия манастир. Източник: семеен архив, Румяна Марокова-Косева