Свещ. Стефан Денев Лазаров от с. Боженци като офицер по време на Втората световна война, 1941-1942 г. Източник: семеен архив, Румяна Марокова-Косева