Шабла, 14 март 1941 г. Спомен от възпитателките на "Детския център" с подпис Даскалис Д. Господинова. Източник: семеен архив, Румяна Марокова-Косева