Миню Станчев Иванов от с. Славяново. Снимка: Семеен архив, предоставена от Милка Маркова (внучка)